İşyeri Açma Ruhsatı İçin İstenilen Belgeler

 

1- Müracaat Formu (Belediyeye Verecek)

2- Yapı Kullanma İzni Belgesi

3- Tapu Fotokopisi

4- Kira Kontratı

5- İkametgah

6- Esnaflar Odası Kaydı

7- Sabıka Kaydı (içk,Lok ,Kahvehane, İnternet ,vs.).

8- Şirketler İçin Ana sözleşme/sicil Gazetesi / İmza Sirküsü /Sicil Tasdiknamesi

9- Ustalık Belgesi (Kapsamındakiler)

10-Sağlık Raporu

11-Kimlik Fotokopisi

12- Naylon Telli Dosya

13-İtfaiye Raporu ve Yangın Tüp Faturası

14- Vergi Levhası fotokopisi

15-Kat Maliklerinin Onayı

16- Mesafe Ölçüm Bilgileri

17- Hijyen Belgesi (Kapsamındakiler)